Utsikten fra bandet. Høgronden er toppen du ser bakerst i bildet.