Utstikt mot Storivil, en av tre 2000-topper på Lomseggje.