Vi hadde glemt hvor bratt det var oppover her. Og jo lenger opp vi kom, jo mer økte vinden.