Sånn som dette var det de siste 700 høydemeterne (cirka).